Nhanh Như Chớp

 • 19h Ngày 22/12/2018 - 22/12/2018 23h59
 • 2 Ngọc Ước Nguyện

  20.000 Gcoin

 • 2 Ngọc Ước Nguyện

  20.000 Gcoin

 • 2 Ngọc Ước Nguyện

  20.000 Gcoin

 • 2 Ngọc Ước Nguyện

  20.000 Gcoin

 • 2 Ngọc Ước Nguyện

  20.000 Gcoin

 • 2 Ngọc Ước Nguyện

  20.000 Gcoin

 • 2 Ngọc Ước Nguyện

  20.000 Gcoin

- Top 1 anh hùng của mỗi chủng tộc có số lần reset nhiều nhất trong ngày Open 22/12/2018 sẽ nhận được phần thưởng.

- Trường hợp số lần reset bằng nhau, sẽ tính theo thời gian reset, ai reset sớm hơn sẽ là người chiến thắng.

Bá Chủ Thiên Địa

 • Ngày 22/12/2018 - 22/01/2019 23h59
 • 1

  200K

  15

  200.000 Gcoin

  15 Ngọc Ước Nguyện

 • 2

  150K

  10

  150.000 Gcoin

  10 Ngọc Ước Nguyện

 • 3

  100K

  5

  100.000 Gcoin

  5 Ngọc Ước Nguyện

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, TOP 3 anh hùng có số lần reset cao nhất sẽ nhận được phần thưởng.

- Trường hợp số lần reset bằng nhau, sẽ tính theo thời gian reset, ai reset sớm hơn sẽ là người chiến thắng (Xếp hạng > BXH nhân vật > TOP tất cả).

Bá Vương Chủng Tộc

 • Ngày 22/12/2018 - 15/01/2019 23h59
 • Cánh cấp 1

  + LUCK +7

  10 Ngọc Ước Nguyện

 • Cánh cấp 1

  + LUCK +7

  10 Ngọc Ước Nguyện

 • Cánh cấp 1

  + LUCK +7

  10 Ngọc Ước Nguyện

 • Cánh cấp 1

  + LUCK +7

  10 Ngọc Ước Nguyện

 • Cánh cấp 1

  + LUCK +7

  10 Ngọc Ước Nguyện

 • Cánh cấp 1

  + LUCK +7

  10 Ngọc Ước Nguyện

 • Cánh cấp 1

  + LUCK +7

  10 Ngọc Ước Nguyện

- Cánh cấp 1 sẽ trao theo chủng tộc nhân vật, riêng RF được tuỳ chọn cánh cấp 1 bất kỳ.

- Nhân vật có số lần reset cao nhất trong bảng xếp hạng tất cả các chủng tộc sẽ được nhận giải thưởng là set item theo chủng tộc đoạt giải.

- Cách thức tính reset, ai reset sớm nhất sẽ giành chiến thắng. Reset trước sẽ được xếp trước trên bảng xếp hạng.

Đệ Nhất Bang Hội

 • Ngày 22/12/2018 - 24/01/2019 23h59
 • 1

  1

  50

  50

  Cánh Cấp 2
  + Luck
  50 Ngọc Ước Nguyện
  150 Ngọc Hỗn Nguyên

 • 2

  1

  30

  30

  1 Lông Vũ
  30 Ngọc Ước Nguyện
  30 Ngọc Hỗn Nguyên

 • 3

  1

  20

  20

  20 Ngọc Ước Nguyện
  20 Ngọc Hỗn Nguyên

- Đệ Nhất Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong bảng xếp hạng bang hội tính theo point (Xếp hạng > BXH Bang Hội > BXH BH Point).

- Trường hợp điểm bằng nhau, bang hội nào được nằm vị trí số 1 sẽ được TOP 1.

- Phần thưởng trao cho chủ Guild.

Master Points

 • Ngày 22/12/2018 - 05/01/2019 23h59
 • 1

  1

  15

  100K

  15 Ngọc Ước Nguyện

  100.000 GCENT

 • 2

  1

  10

  50K

  10 Ngọc Ước Nguyện

  50.000 GCENT

 • 3

  1

  5

  5 Ngọc Ước Nguyện

- TOP 3 nhân vật có điểm master cao nhất sẽ nhận được phần thưởng (Xếp hạng > BXH nhân vật > Top khác > Top Master).

- Max Master 100 cấp độ.

Thợ Săn Tiền Thưởng

 • Ngày 22/12/2018 - 17/01/2019 23h59
 • 1

  300K

  300.000 Gcent

 • 2

  200K

  200.000 GCENT

 • 3

  100K

  100.000 GCENT

- Trong thời gian đua top, tiêu diệt boss sẽ nhận được số PCPoint tương ứng

- Boss level cao hơn sẽ nhận được PCPoint nhiều hơn.

- TOP 3 nhân vật có số PCPoint cao nhất sẽ nhận được phần thưởng (Xếp hạng > BXH nhân vật > Top khác > Top PCPoint).